Search
Close this search box.

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem te zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

Tvrtka MDK je svoje opredjeljenje prema zadovoljstvu kupaca, dobavljača, zaposlenika i ostalih zainteresiranih strana dokumentirala u sustavu upravljanja kvalitetom prema normama HRN EN ISO 9001:2015., HRN EN ISO 14001:2015, i HRN EN ISO 45001:2018. Najznačajnije načelo upravljanja navedenim sustavima koje tvrtka MDK primjenjuje je načelo neprekidnog poboljšavanja, a ono je utemeljeno na činjenici da je stalno poboljšavanje sveukupnih radnih sposobnosti njezin krajnji cilj.

Sustav upravljanja kvalitetom

S ciljem da uspješnim i transparentnim poslovanjem  zadovolji zahtjeve svih zainteresiranih strana, tvrtka MDK implementirala je sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001.

Glavni cilj upravljanja kvalitetom je poslovanje uz održavanje stabilnosti i kontinuiranog poboljšanja kvalitete usluge, uz održavanje korektnih poslovnih odnosa.

Specifični ciljevi upravljanja kvalitetom uključuju kontinuiranu dostupnost obrasca za reklamaciju usluge svim korisnicima, ubrzavanje internih procedura, održanje kompetentnosti radnika, te podizanje motivacije i zadovoljstva radnika.

Sustav upravljanja zaštitom okoliša

S ciljem da ekološki osviještenim poslovanjem ostvari svoje ciljeve i zadovolji zahtjeve svih zainteresiranih strana, tvrtka MDK implementirala je sustav upravljanja zaštitom okoliša, u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 14001.

Glavni okolišni cilj je poslovanje u kojemu će se smanjivati utjecaj na okoliš i povećati energetska učinkovitost, a specifični ciljevi uključuju smanjenje potrošnje tonera te smanjenje akcidenata pri korištenju građevinskih strojeva.

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu je tvrtki MDK posebno bitna, jer su zaposlenici najveća vrijednost tvrtke. S ciljem da razvije svijest potonjih o važnosti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, tvrtka MDK je implementirala sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 45001.

Glavni cilj sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu je nulta stopa incidenata, a specifični ciljevi uključuju korištenje vozila bez prometnih nezgoda, pružanje usluga bez nezgoda te korištenje zaštitne opreme pri svakom izlasku na gradilište.

Metodologija integriranog sustava  upravljanja kvalitetom, okolišem te zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu se temelji na procesnom pristupu, odnosno pretpostavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje te njima upravljati na jednostavan i učinkovit način, uz uvažavanje svih potencijalnih rizika.

Uz zaposlenike, koji svojim znanjima i iskustvima predstavljaju znanje organizacije, integrirani sustav usredotočuje se na pozitivnu sliku koju tvrtka gradi svojim društveno i okolišno odgovornim poslovanjem.

Skip to content