PROJEKT

JAČANJE KONKURENTNOSTI MDK GRAĐEVINAR d.o.o ULAGANJEM U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

Kratki opis projekta

Projekt „Jačanje konkurentnosti MDK građevinar d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ omogućuje poduzeću stvaranje konkurentske prednosti usmjeravanjem na digitalno, zeleno i kružno poslovanje u cilju zadovoljenja zahtjeva i potreba postojećih kupaca te privlačenja novih. Značajnim poboljšanjem poslovnih procesa, i to zahvaljujući nabavi tehnološki naprednijih i energetskih učinkovitijih strojeva, opreme i digitalnih rješenja ostvaruje se digitalna tranzicija poduzeća te zeleni ciljevi sukladno ciljevima Projekta. Predmetnim ulaganjem će se proizvodni proces te cjelokupno poslovanje optimizirati i podići na višu tehnološku razinu, i povećat će se prihodi od prodaje, što će sve  rezultirati ostvarenjem dugoročnih ciljeva poduzeća.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

 

Ciljevi projekta

Projektom se na razini općeg cilja pridonosi gospodarskom osnaživanju i oporavku poduzeća na tržištu, pružajući mogućnost zadovoljenja svih potreba postojećih kupaca i akviziciju novih, te usmjeravanja poslovanja na digitalno i zeleno gospodarstvo.

Specifični ciljevi projekta usmjereni su na otklanjanje identificiranih problema i iz njih proizašlih ograničenja i posljedica koje bi u budućnosti mogle negativno djelovati na rast i razvoj poduzeća, a uključuju  slijedeće:

  • Kvalitativno poboljšanje poslovnih procesa poduzeća primjenom inovacija organizacije i optimizacije poslovanja nabavom softverskih i hardverskih rješenja:
  • Pokretanje i poboljšanje proizvodnog procesa primjenom inovacija i optimizacije procesa uvođenjem digitalnih sustava planiranja i praćenja proizvodnje;
  • Implementiranje kružnog gospodarstva u poslovanju poduzeća ulaganjem u vreće od recikliranog papira za pakiranje proizvoda;
  • Povećanje prihoda od prodaje, prihoda od izvoza te broja zaposlenih.

Očekivani rezultati

Definirani ciljevi posljedično ukazuju na to da će poduzeće realizacijom projektnih aktivnosti ostvariti sljedeće pokazatelje:

  • povećanje ukupnih prihoda od prodaje za 33%;
  • Povećanje prihoda od izvoza za 26%;
  • Povećanje broja zaposlenih za 12 (novozaposleni djelatnici);
  • Znatno poboljšanje poslovnih procesa produktivnijom proizvodnjom, i kroz planiranje i praćenje iste;
  • Ostvarenje konkurentnije cijene proizvoda kroz uštede u proizvodnom procesu (produktivnost, smanjenje utroška energije);
  • Doprinos povećanju svih parametra rasta i razvoja te učvršćenju svojeg mjesta na tržištu, doprinos zelenim i digitalnim ciljevima EU i RH, te istodobno doprinos općim načelima, s naglaskom na kružno gospodarstvo.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta:

22.813.497,47 kn

Bespovratna sredstva (iznos potpore EU):

7.499.999,98 kn

Razdoblje provedbe projekta

od 01.03.2022. do 01.09.2023. godine

Odgovorna osoba za kontakt

Maja Tuđen Pavlinić

+38599 494 5217

maja@mdk.hr

Posrednička tijela

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10 000 Zagreb