PROJEKT

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja obrta "MDK" GRAĐEVINAR, TRGOVINA, USLUGE I POLJOPRIVREDA kroz primjenu IKT rješenja

Kratki opis projekta

Projekt „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja obrta “MDK” Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda kroz primjenu IKT rješenja“ omogućuje obrtu “MDK” Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda konkurentske prednosti u vidu unapređenja poslovnih procesa i povećanja ekonomičnosti i učinkovitosti u izgradnji i rekonstrukciji stambenih i nestambenih objekata, a u cilju zadovoljenja zahtjeva i potreba postojećih kupaca, te privlačenja novih. Nabavom softverskih i hardverskih rješenja omogućit će se ubrzavanje i integracija poslovnih procesa, što će posljedično utjecati na povećanje prihoda od prodaje, te zapošljavanje novih djelatnika, a u cilju poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti obrta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju

Specifični ciljevi koji predstavljaju svrhu projekta su:

Nabava suvremene tehnologije (softverskih i hardverskih rješenja), te edukacija zaposlenika; 

Uvođenje novih procesa u cilju zadovoljenja zahtjeva postojećih kupaca i akvizicije novih.

Očekivani rezultati

Povećanje prihoda od prodaje za 20%

Podizanje poslovanja na višu tehnološku razinu

Povećanje tržišnog udjela i prihoda od prodaje

Povećanje broja zaposlenih i očuvanje postojećih radnih mjesta

Smanjenje troškova, odnosno ušteda po svim segmentima poslovnih procesa u troškovima i vremenu zbog dosadašnjih gubitaka prouzročenih nemogućnošću kontrole materijala, robe, zaliha i troškova

Povećati radnu efikasnost zaposlenih

Doprinijeti povećanju svih zacrtanih parametara rasta i razvoja na nivou Krapinsko-zagorske županije i Republike Hrvatske

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta:

1.457.071,25 kn

Bespovratna sredstva (iznos potpore EU):

809.519,90 kn

Razdoblje provedbe projekta

od 05.02.2020. do 05.08.2020. godine

Odgovorna osoba za kontakt

Maja Tuđen Pavlinić

+38599 494 5217

maja@mdk.com

Posredničko tijelo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10 000 Zagreb

01 488 10 43

info@hamagbicro.hr

www.hamagbicro.hr