PROJEKT

JAČANJE KONKURENTNOSTI MDK GRAĐEVINAR d.o.o ULAGANJEM U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

Kratki opis projekta

Projekt „Jačanje konkurentnosti MDK građevinar d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ omogućuje poduzeću stvaranje konkurentske prednosti usmjeravanjem na digitalno, zeleno i kružno poslovanje u cilju zadovoljenja zahtjeva i potreba postojećih kupaca te privlačenja novih. Značajnim poboljšanjem poslovnih procesa, i to zahvaljujući nabavi tehnološki naprednijih i energetskih učinkovitijih strojeva, opreme i digitalnih rješenja ostvaruje se digitalna tranzicija poduzeća te zeleni ciljevi sukladno ciljevima Projekta. Predmetnim ulaganjem će se proizvodni proces te cjelokupno poslovanje optimizirati i podići na višu tehnološku razinu, i povećat će se prihodi od prodaje, što će sve  rezultirati ostvarenjem dugoročnih ciljeva poduzeća.

Ciljevi projekta

Projektom se na razini općeg cilja pridonosi gospodarskom osnaživanju i oporavku poduzeća na tržištu, pružajući mogućnost zadovoljenja svih potreba postojećih kupaca i akviziciju novih, te usmjeravanja poslovanja na digitalno i zeleno gospodarstvo.

Specifični ciljevi projekta usmjereni su na otklanjanje identificiranih problema i iz njih proizašlih ograničenja i posljedica koje bi u budućnosti mogle negativno djelovati na rast i razvoj poduzeća, a uključuju  slijedeće:

  • Kvalitativno poboljšanje poslovnih procesa poduzeća primjenom inovacija organizacije i optimizacije poslovanja nabavom softverskih i hardverskih rješenja:
  • Pokretanje i poboljšanje proizvodnog procesa primjenom inovacija i optimizacije procesa uvođenjem digitalnih sustava planiranja i praćenja proizvodnje;
  • Implementiranje kružnog gospodarstva u poslovanju poduzeća ulaganjem u vreće od recikliranog papira za pakiranje proizvoda;
  • Povećanje prihoda od prodaje, prihoda od izvoza te broja zaposlenih.

Očekivani rezultati

Definirani ciljevi posljedično ukazuju na to da će poduzeće realizacijom projektnih aktivnosti ostvariti sljedeće pokazatelje:

  • povećanje ukupnih prihoda od prodaje za 33%;
  • Povećanje prihoda od izvoza za 26%;
  • Povećanje broja zaposlenih za 12 (novozaposlenih djelatnici);
  • Znatno poboljšanje poslovnih procesa produktivnijom proizvodnjom, i kroz planiranje i praćenje iste;
  • Ostvarenje konkurentnije cijene proizvoda kroz uštede u proizvodnom procesu (produktivnost, smanjenje utroška energije);
  • Doprinos povećanju svih parametra rasta i razvoja te učvršćenju svojeg mjesta na tržištu, doprinos zelenim i digitalnim ciljevima EU i RH, te istodobno doprinos općim načelima, s naglaskom na kružno gospodarstvo.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta:

22.813.497,47 kn

Bespovratna sredstva (iznos potpore EU):

7.499.999,98 kn

Razdoblje provedbe projekta

od 01.03.2022. do 01.09.2023. godine

Odgovorna osoba za kontakt

Maja Tuđen Pavlinić

+38599 494 5217

maja@mdk.hr

Posrednička tijela

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10 000 Zagreb

Skip to content